ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong những năm 20 của thế kỉ XX, khuynh hướng vô sản thắng thế vì

  • A. 
   đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân.
  • B. 
   là khuynh hướng cách mạng tiên tiến, đáp ứng được yêu cầu của lịch sử.
  • C. 
   khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản đã lỗi thời. 
  • D. 
   giải quyết được mâu thuẫn cơ bản của cách mạng Việt Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Vì trong những năm 20 của thế kỉ XX , khuynh hướng cách mạng vô sản ngày càng thắng thế trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam là do khuynh hướng vô sản bắt đầu từ nước Nga , đặc biệt ảnh hưởng đến Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Mười Nga ( 1917 ) , đây là khuynh hướng cách mạng tiên tiến , đáp ứng yêu cầu của lịch sử là cần phải có giai cấp lãnh đạo đại diện cho quyền lợi của giai cấp công nhân dân ( vốn là hai lực lượng đông đảo nhất trong cách mạng Việt Nam ) để chống Pháp , giành độc lập dân tộc . Trong khi đó , giai cấp tư sản đại diện cho khuynh hưởng dân chủ tư sản lúc này còn non yếu về chính trị , nhỏ bé về kinh tế . Khuynh hướng vô sản phù hợp với yêu cầu của lịch sử hơn rất nhiều so với khuynh hưởng dân chủ tư sản đang lỗi thời .

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209629

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF