OFF
OFF
ADMICRO
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong thời kỳ 1945-1954, cách mạng nước ta thực hiện nhiệm vụ chiến lược là

  • A. 
   vừa kháng chiến vừa kiến quốc.   
  • B. 
   vừa diệt giặc đói vừa diệt giặc dốt.
  • C. 
   vừa sản xuất vừa chiến đấu.    
  • D. 
   vừa kháng chiến vừa tiến lên CNXH.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) tiến hành trong điều kiện nước ta đã có độc lập, chủ quyền, Vì vậy, kháng chiến và kiến quốc là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam thời kì này.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209626

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON