ON
ON
YOMEDIA
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hình thức mặt trận thống nhất dân tộc cao nhất của cách mạng Việt Nam (1930-1945) do ĐCSĐD lãnh đạo là

  • A. 
   mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam.
  • B. 
   mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.
  • C. 
   mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.
  • D. 
   mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209627

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON