OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đi đầu trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ là

  • A. 
   Mĩ.      
  • B. 
   Liên Xô.    
  • C. 
   Nhật Bản.            
  • D. 
   Trung Quốc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đi đầu trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ là Liên Xô.    

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209653

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON