OFF
OFF
ADMICRO
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào dưới đây gắn liền với ngày 24-10-1945?

  • A. 
   Bản Hiến chương Liên hợp quốc chính thức có hiệu lực.
  • B. 
   Mĩ và Liên Xô phê chuẩn bản Hiến chương Liên hợp quốc.
  • C. 
   Hội nghị Xan Phranxixcô (Mĩ) thông qua bản Hiến chương Liên hợp quốc.
  • D. 
   Năm nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an thông qua bản Hiến chương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ngày 24-10-1945, sau khi được Quốc hội các nước thành viên phê chuẩn, bản Hiến chương Liên hợp quốc chính thức có hiệu lực.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209587

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON