ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm khác nhau trong nguyên tắc hoạt động của ASEAN và Liên Hợp quốc?

  • A. 
   Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
  • B. 
   Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hoà bình.
  • C. 
   Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
  • D. 
   Hợp tác phát triển có hiệu quả về kinh tế, văn hoá và xã hội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc và ASEAN:

  Liên hợp quốc

  ASEAN

  - Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

  - Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước.

  - Không can thiệp vào nội bộ các nước.

  - Giải quyết tranh chấp, xung đột quốc tế bằng phương pháp hòa bình.

  - Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 cường quốc: Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc

  - Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

  - Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

  Không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực với nhau.

  - Giải quyết các tranh chấp bằng phương pháp hòa bình.

  - Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209616

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF