OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện diễn ra vào đầu năm 1930 có tính chất quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt trong lịch sử dân tộc Việt Nam là

  • A. 
   ba tổ chức cộng sản ra đời.          
  • B. 
   cuộc khởi nghĩa Yên Bái.
  • C. 
   phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh.                 
  • D. 
   Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Đáp án A: phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh: cuối năm 1930 – đầu năm 1931.

  - Đáp án B: Mặt trận dân tộc thống nhất đầu tiên được thành lập vào giai đoạn 1936 -1939.

  - Đáp án C: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam. (sgk trang 89).

  - Đáp án D: khởi nghĩa Yên Bái thất bại => không phải nhân tố đánh dáu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209623

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON