ON
ON
YOMEDIA
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm tương đồng trong công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc với công cuộc cải tổ của Liên Xô và đổi mới của Việt Nam là

  • A. 
   đều tiến hành cải tổ về chính trị, cho phép đa nguyên đa đảng.
  • B. 
   đều lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, mở rộng hội nhập quốc tế.
  • C. 
   đều tiến hành khi đất nước lâm vào tình trạng không ổn định, khủng hoảng kéo dài.
  • D. 
   đều do Đảng Cộng sản nắm quyền lãnh đạo, kiên trì đi theo con đường XHCN.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Điểm tương đồng trong công cuộc cải cách – mở cửa ở Trung Quốc với công cuộc cải tổ ở Liên Xô và đổi mới ở Việt Nam là: Đều tiến hành khi đất nước lâm vào khủng hoảng, không ổn định.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209615

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON