OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919 – 1929), thực dân Pháp đã thực hiện biện pháp gì để nắm quyền chỉ huy nền kinh tế Đông Dương?

  • A. 
   Nâng mức thuế quan với hàng nước ngoài.   
  • B. 
   Thành lập ngân hàng Đông Dương.
  • C. 
   Tăng cường thu thuế.    
  • D. 
   Tăng cường nhập khẩu hàng hóa Pháp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929), về tài chính, ngân hàng Đông Dương nằm quyền chỉ huy nền kinh tế Đông Dương, phát hành tiền giấy và cho vay lãi.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262924

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON