OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Quân Nhật ở Đông Dương rệu rã, Chính phủ thân nhật Trần Trọng Kim hoang mang tột độ, điều kiện khách quan thuận lợi cho tổng khởi nghĩa đã đến (SGK Lịch sử 12, trang 115). Điều kiện khách quan thuận lợi được đề cập trong đoạn trích là:

  • A. 
   Các lực lượng chính trị và vũ trang đã sẵn sàng.
  • B. 
   Sự ủng hộ tuyệt đối của quân đồng minh.
  • C. 
   Quần chúng nhân dân đã sẵn sàng đứng lên giành chính quyền.
  • D. 
   Kẻ thù duy nhất của chúng ta đã gục ngã hoàn toàn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  - Sau khi Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945): Nhật trở thành kẻ thù duy nhất của ta.

  - Ngày 15-8-1945, Nhật đầu hàng đồng minh không điều kiện => Kẻ thù duy nhất của chúng ta đã gục ngã hoàn toàn => Điều kiện khách quan có lợi cho Tổng khởi nghĩa đã đến.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262979

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON