OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Quyết định nào của hội nghị Ianta (tháng 2 – 1945) đã buộc nhân dân các nước Đông Nam Á phải tiếp tục đứng lên đấu tranh bảo vệ nền độc lập của mình?

  • A. 
   Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.
  • B. 
   Quân đội Mỹ chiếm đóng Nhật Bản và Nam Triều Tiên.
  • C. 
   Các vùng còn lại của châu Á vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây.
  • D. 
   Việc giải giáp Quân Nhật ở Đông Dương được giao cho quân đội Anh và quân đội Trung Hoa Dân Quốc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Theo quyết định của Hôi nghị Ianta (sgk 12 trang 5): Các vùng còn lại của châu Á (Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á) vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây.

  Quyết định này đã tạo điều kiện cho các nước thực dân Âu - Mĩ quay trở lại xâm lược Đông Nam Á sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262956

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON