OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau về xu hướng phát triển của phong trào dân tộc dân chủ (1919 – 1925) ở Việt Nam do tư sản dân tộc và tiểu tư sản lãnh đạo là

  • A. 
   Theo con đường cách mạng tư sản
  • B. 
   Theo con đường cách mạng vô sản.
  • C. 
   Theo con đường cách mạng tư sản dân quyền.
  • D. 
   Theo con đường cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phong trào đấu tranh của tư sản dân tộc và tiểu tư sản lãnh đạo tuy có nhiều hoạt động khác nhau nhưng tựu chung lại đều theo con đường cách mạng tư sản được du nhập từ châu Âu từ những năm đầu thế kỉ XX. Đây là phong trào tồn tại song song với cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân theo khuynh hướng vô sản và là đặc điểm nổi bật của nước ta trong giai đoạn 1919 – 1930.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262930

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON