ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự ra đời của hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á năm 1967?

  • A. 
   Nhu cầu hợp tác để cùng phát triển.
  • B. 
   Ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản vào khu vực.
  • C. 
   Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.
  • D. 
   Ảnh hưởng của xu thế liên kết khu vực

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Sau khi giành độc lập, bước vào thời kì phát triển kinh tế trong điều kiện có nhiều khó khăn, nhiều nước trong khu vực thấy cần phải hợp tác với nhau để cùng phát triển. Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự ra đời của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á năm 1967.

  Chú ý:

  Ngoài ra, ASEAN ra đời còn nhằm hạn chế sự ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực, nhất là khi chiến tranh xâm lược Mĩ bị sa lầy và thất bại là không tránh khỏi.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 263001

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF