OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mối quan hệ giữa các thành viên của Liên Hợp Quốc được xây dựng dựa trên cơ sở

  • A. 
   Tôn trọng độc lập và quyền tự quyết của các dân tộc.
  • B. 
   Tôn trọng quyền bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.
  • C. 
   Tôn trọng quyền bình đẳng và tự chủ của các dân tộc.
  • D. 
   Tôn trọng quyền tự quyết và toàn vẹn lãnh thổ của các dân tộc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Mối quan hệ giữa các thành viên của Liên Hợp Quốc được xây dựng dựa trên cơ sở/ nguyên tắc là: bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc. Khoản 2 Điều 1 Hiến chương Liên hợp quốc ghi nhận “phát triển quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền và dân tộc tự quyết”.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262961

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON