OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm lớn nhất của cách mạng khoa học kỹ thuật ngày nay là

  • A. 
   Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
  • B. 
   Mọi phát minh về kỹ thuật đều bắt nguồn từ thực tiễn sản xuất.
  • C. 
   Mọi phát minh về kỹ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.
  • D. 
   Khoa học kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật ngày nay là khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 263004

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON