OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cơ sở nào để Đảng cộng sản Đông Dương quyết định sử dụng hình thức đấu tranh công khai hợp pháp trong phong trào dân chủ ở Việt Nam giai đoạn 1936 - 1939?

  • A. 
   Nghị quyết của đại hội quốc tế Cộng Sản tháng 7 năm 1935.
  • B. 
   Chủ nghĩa Phát xít xuất hiện đe dọa hòa bình an ninh thế giới.
  • C. 
   Chính phủ mặt trận nhân dân pháp ban hành một số chính sách tiến bộ với thuộc địa.
  • D. 
   Đời sống của các tầng lớp nhân dân ta cực khổ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Tháng 6-1936, Chính phủ mặt trận nhân dân lên cầm quyền ở Pháp và thi hành một số chính sách tiến bộ với thuộc địa. Đây là điều kiện quan trọng để ta đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ, cơm óa và hòa bình bằng hình thức công khai - bí mật, hợp pháp - bất hợp pháp nhằm đáp ứng nhu cầu dân sinh, dân chủ đang đặt ra cấp thiết trong nhân dân. Chính vì thế, Hội nghị tháng 7/1936 đã quyết định sử dụng hình thức đấu tranh công khai, hợp pháp trong phong trào dân chủ 1936 – 1939.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262938

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON