OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong cao trào kháng Nhật cứu nước do Đảng Cộng sản Đông Dương phát động, khẩu hiệu nào đã đáp ứng nguyện vọng cấp thiết của nông dân Việt Nam?

  • A. 
   “Độc lập dân tộc, ruộng đất dân cày”.
  • B. 
   “Phá kho thóc giải quyết nạn đói”.
  • C. 
   “Ruộng đất dân cày”.
  • D. 
   “Độc lập dân tộc”.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Trong cao trào kháng Nhật cứu nước, ở Bắc Kì và Trung Kì, Đảng ta đã đề ra khẩu hiệu “Phá kho thóc, giải quyết nạn đói”. Khẩu hiệu đã đáp ứng nguyện vọng cấp thiết của nhân dân, tạo thành một cao trào đấu tranh mạnh mẽ chưa từng có.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262999

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON