OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ sau Hiệp ước Nhâm Tuất (1862), phong trào kháng chiến của nhân dân Việt Nam có điểm gì mới?

  • A. 
   Do bộ phận sĩ phu tiến bộ lãnh đạo.
  • B. 
   Thực dân Pháp đánh đến đâu, nhân dân ta kháng chiến đến đó.
  • C. 
   Diễn ra trên quy mô rộng lớn.
  • D. 
   Kết hợp thêm nhiệm vụ chống phong kiến đầu hàng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  - Nếu như từ 1858 đến trước 5/6/1862, nhân dân đấu tranh với mục têu chống Pháp.

  - Từ sau khi triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất: phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân ta ngoài nhiệm vụ chống Pháp còn kết hợp thêm cả nhiệm vụ chống phong kiến đầu hàng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262946

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON