OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào đánh dấu chấm dứt vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân Đảng với tư cách là một chính Đảng trong phong trào Dân tộc dân chủ ở Việt Nam đầu thế kỷ XX?

  • A. 
   Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập 1930.
  • B. 
   Sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái 1930.
  • C. 
   Cuộc ám sát trùm mộ phu người Pháp 1929.
  • D. 
   Sự xuất hiện của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam 1929.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân đảng với tư cách là một chính đảng cách mạng trong phong trào dân tộc vừa mới xuất hiện đã chấm dứt cùng với sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262970

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON