OFF
OFF
ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tính chất của phong trào Cần Vương ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX là

  • A. 
   Phong trào yêu nước đứng trên lập trường phong kiến.
  • B. 
   Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản.
  • C. 
   Phong trào yêu nước của giai cấp nông dân.
  • D. 
   Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phong trào Cần Vương là phong trào yêu nước theo khuynh hướng, ý thức hệ phong kiến do mục tiêu của phong trào là đánh đổ thực dân Pháp, thiết lập lại ngôi vua và chế độ phong kiến. Sự thất bại của phong trào Cần Vương cũng đánh dấu sự thất bại của khuynh hướng phong kiến.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262985

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON