ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhân tố nào đã đào sâu thêm mâu thuẫn giữa các nước đế quốc và là nguyên nhân quan trọng dẫn tới sự bùng nổ của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai?

  • A. 
   Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933.
  • B. 
   Chính sách dung dưỡng của Anh, Pháp, Mỹ.
  • C. 
   Sự ra đời và lên nắm quyền của các lực lượng phát xít ở một số nước.
  • D. 
   Hệ thống hòa ước Vécxai - Oasinhtơn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Trước cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933, các nước đế quốc vẫn tồn tại mâu thuẫn về vấn đề thị trường và thuộc địa. Khi cuộc khủng hoảng bùng nổ đã đào sâu thêm mâu thuẫn này, bởi các nước đế quốc “già” có nhiều thuộc địa đã tiến hành cải cách kinh tế - xã hội để thoát khỏi khủng hoảng còn các nước đế quốc “trẻ” do không có (có ít) thuộc địa phải phát xít hóa bộ máy nhà nước và tiến hành chiến tranh xâm lược thuộc địa.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262997

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF