ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phong trào Cần Vương ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX chấm dứt với sự thất bại của cuộc khởi nghĩa nào?

  • A. 
   Khởi nghĩa Ba Đình.     
  • B. 
   Khởi nghĩa Bãi Sậy.
  • C. 
   Khởi nghĩa Hùng Lĩnh.   
  • D. 
   Khởi nghĩa Hương Khê.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Khởi nghĩa Hương Khê thất bại đánh dấu sự kết thúc của phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX. Đây cũng là một trong những lí do minh chứng cuộc khởi nghĩa này là khởi nghĩa tiểu biểu nhất trong phong trào Cần Vương.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262967

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF