OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bài học quan trọng nhất rút ra cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu là

  • A. 
   Nhìn nhận khách quan những sai lầm và hạn chế trong quá trình xây dựng đất nước.
  • B. 
   Phải bắt kịp sự phát triển của khoa học - kỹ thuật.
  • C. 
   Kiên quyết đấu tranh với các thế lực thù địch.
  • D. 
   Phải có sự biến đổi linh hoạt phù hợp với thực tế, không xa rời nguyên tắc xã hội chủ nghĩa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  *Ở Liên Xô:

  - Năm 1973, khi cuộc khủng hoảng dầu mỏ diễn ra đã tác động mạnh mẽ đến tình hình chính trị, kinh tế, tài chính của nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, Liên Xô lại chậm thích ứng, chậm đề ra các biện pháp sửa đổi cho phù hợp với tình hình mới.

  - Đến khi thực hiện đường lối cải tổ lại sai lầm, bộc lộ nhiều hạn chế, đặc biệt là thực hiện đa nguyên, đa đảng, nghĩa là phá vỡ nguyên tắc xã hội chủ nghĩa – Đảng cộng sản không phải tổ chức duy nhất nắm quyền.

  -> Chính vì thế, đến năm 1991, hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu hoàn toàn sụp đổ. Đây được xem là sự sụp đổ của một mô hình chủ nghĩa xã hội chưa đúng đắn, chưa khoa học.

  *Bài học với Việt Nam:

  Từ sự sụp đổ của hệ thống chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay cần phải có sự biến đổi linh hoạt với tình hình thực tế và không xa rời nguyên tắc xã hội chủ nghĩa.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262926

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON