ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau chiến tranh thế giới thứ hai 1939 - 1945 quan hệ giữa Mỹ và Liên Xô thay đổi như thế nào?

  • A. 
   Từ quan hệ đồng minh trong chiến tranh chuyển sang đối đầu và đi tới tình trạng chiến tranh lạnh.
  • B. 
   Mâu thuẫn gay gắt về quyền lợi.
  • C. 
   Hợp tác với nhau trong việc giải quyết nhiều vấn đề quốc tế.
  • D. 
   Chuyển từ đối đầu sang đối thoại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Sau chiến tranh thế giới thứ hai, từ liên minh chống phát xít, hai cường quốc Liên Xô và Mĩ nhanh chóng chuyển sang thế đối đầu và đi tới tình trạng Chiến tranh lạnh.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262944

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF