OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào đánh dấu sự sụp đổ về cơ bản chủ nghĩa thực dân cũ ở Châu Phi?

  • A. 
   Angiêri giành được độc lập năm 1962.
  • B. 
   Namibia tuyên bố độc lập năm 1990.
  • C. 
   Môdămbích và Ănggôla giành được độc lập năm 1975.
  • D. 
   Năm 1960, 17 nước ở Châu Phi giành được độc lập.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Năm 1975, với thắng lợi của nhân dân Môdămbích và Ănggôla trong cuộc đấu tranh chống thực dân Tây Ban Nha, chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cùng hệ thống thuộc địa của nó về cơ bản bị tan rã.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262948

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON