OFF
OFF
ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm khác nhau cơ bản giữa cuộc cách mạng công nghiệp ở thế kỉ XVIII - XIX với cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại là

  • A. 
   Mọi phát minh kỹ thuật đều bắt nguồn từ đòi hỏi cuộc sống.
  • B. 
   Mọi phát minh kỹ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.
  • C. 
   Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
  • D. 
   Mọi phát minh kỹ thuật đều bắt nguồn từ thực tiễn sản xuất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  - Cách mạng công nghiệp ở các thế kỉ XVIII – XIX: các phát minh đều bắt nguồn từ thực tiễn sản xuất. Con người sẽ phát minh ra thành tựu kỹ thuật trong quá trình sản xuất ra một sản phẩm nào đó, gặp khó khăn trong quá trình sản xuất hay nhu cầu nâng cao năng suất lao động. Những người phát minh là người tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất.

  - Cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại: con người không trực tiếp tham gia vào sản xuất vẫn có thể sáng tạo ta thành tựu về kĩ thuật. Khoa học tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262939

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF