ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phong trào cách mạng 1930-1931 đã có kết quả như thế nào?

  • A. 
   Lật đổ ách thống trị của đế quốc - phong kiến trên toàn Nghệ - Tĩnh. 
  • B. 
   Đảng đã tập hợp được nhân dân trong mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi. 
  • C. 
   Liên minh công - nông đã hình thành.
  • D. 
   Bước đầu giải quyết được yêu cầu ruộng đất của nông dân. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Từ trong phong trào 1930-1931, khối liên minh công - nông đã được hình thành. công nhân và nông dân đã đoàn kết trong phong trào đấu tranh cách mạng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279849

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF