ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đâu không phải là đặc điểm và bài học rút ra từ công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô giai đoạn 1921 - 1941?

  • A. 
   Bước đầu đặt nền móng cho công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô.
  • B. 
   Khẳng định sự ưu việt của mô hình CNXH. 
  • C. 
   Đạt được nhiều thành tựu vượt bậc trên mọi lƿnh vực. 
  • D. 
   Hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế là ý nghĩa Chính sách kinh tế mới NEP không phải là bài học về công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279830

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF