ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Yếu tố nào dưới đây đã làm thay đổi to lớn và sâu sắc “bản đồ chính trị thế giới” sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

  • A. 
   Cục diện Chiến tranh lạnh bao trùm thế giới. 
  • B. 
   Sự thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc.  
  • C. 
   Trật tự hai cực Ianta được xác lập trên thế giới. 
  • D. 
   Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một cao trào giải phóng dân tộc đã dấy lên mạnh mẽ ở các nước Á, Phi, Mĩ Latinh. Hệ thống thuộc địa và chế độ phân biệt chủng tộc kéo dài từ nhiều thế kỉ đã bị sụp đổ hoàn toàn. Thắng lợi có ý nghĩa lịch sử đó đã đưa tới sự ra đời của hơn 100 quốc gia độc lập trẻ tuổi. Bản đồ Chính trị thế giới có sự thay đổi to lớn và sâu sắc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279842

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF