OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong thời kì 1945-1954, các chiến dịch của quân đội và nhân dân Việt Nam đều nhằm

  • A. 
   củng cố và mở rộng cĕn cứ địa kháng chiến Việt Bắc.
  • B. 
   phá âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh của giặc Pháp. 
  • C. 
   hỗ trợ chiến tranh du kích trong vùng tạm chiếm. 
  • D. 
    tiêu diệt một bộ phận sinh lực của thực dân Pháp. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mỗi chiến dịch trong thời kì 1945-1954 có nội dung, tính chất khác nhau. Tuy nhiên, mục đích chung nhất của các chiến dịch này là tiêu diệt một bộ phận sinh lực quân Pháp.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279857

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON