ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thắng lợi lớn nhất mà quân dân ta đạt được trong cuộc Tiến công chiến lược NĂM 1972 là

  • A. 
   mở rộng vùng giải phóng và phát triển lực lượng rộng khắp chiến trường miền Nam.
  • B. 
   chọc thủng ba phòng tuyển mạnh nhất của địch, giải phóng những vùng đất đai rộng lớn, đông dân. 
  • C. 
   buộc Mĩ phải tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược 
  • D. 
   buộc Mĩ phải chấp nhận đến đàm phán với ta ở Pari. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  SGK 12, trang 183 – cuộc Tiến công chiến lược 1972 đã giáng đòn nặng nề vào chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, buộc Mĩ tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại chiến tranh (tức là thừa nhận thất bại của Việt Nam hóa chiến tranh).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279860

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF