OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thái độ nhượng bộ phát xít của chính phủ các nước Anh, Pháp, Mi là do

  • A. 
   Sợ các nước phát xít tiến công nước mình và muốn liên minh với phe phát xít. 
  • B. 
   lo sợ trước sự lớn mạnh của Liên Xô và muốn tiến công Liên Xô. 
  • C. 
   lo sợ sự bành trướng của chủ nghĩa phát xít nhưng thù ghét cộng sản nên muốn đẩy chiến tranh về phía Liên Xô. 
  • D. 
   cần thời gian để chuẩn bị chiến đấu chống cả chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa phát xít. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các chính phủ Anh, Pháp, Mĩ đều có chung một mục đích là giữ nguyên trật tự thế giới có lợi cho mình. Họ lo sợ sự bành trướng của chủ nghĩa phát xít nhưng vẫn thù ghét cộng sản. Vì giới cầm quyền các nước Anh, Pháp đã không liên kết chặt chẽ với Liên Xô chống phát xít, trái lại họ thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít hòng đẩy chiến tranh về phía Liên Xô.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279831

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF