ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hậu quả nghiêm trọng nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) là gì? 

  • A. 
   Hàng chục triệu người trên thế giới bị thất nghiệp. 
  • B. 
   Nhiều người bị phá sản, mất hết tiền bạc và nhà cửa. 
  • C. 
   Xuất hiện chủ nghĩa phát xít và nguy cơ Chiến tranh thế giới thứ hai. 
  • D. 
   Lạm phát trở nên phi mã, nhà nước không thể điều tiết được. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 đã dẫn đến sự xuất hiện của 2 con đường giải quyết hậu quả khủng hoảng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279829

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF