ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nét nổi bật của phong trào dân chủ 1936-1939 là gì?

  • A. 
   Uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng và ĕn sâu trong quần chúng. 
  • B. 
   Tư tưởng và chủ trương của Đảng được phổ biến, trình độ chính trị và công tác của đảng viên được nâng cao. 
  • C. 
   Tập hợp được một lực lượng công - nông hùng mạnh. 
  • D. 
   Tập hợp một lực lượng chính trị của quần chúng đông đảo và phương pháp đấu tranh phong phú. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phong trào 1936-1939 đã tập hợp một lực lượng chính trị đông đảo và phương pháp đấu tranh phong phú.

  Lực lượng chính trị của quần chúng đông đảo công nhân, nông dân, tiểu tư sản,..

  Phương pháp đấu tranh phong phú: bán công khai, bán hợp pháp, bí mật, bất hợp pháp.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279850

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF