OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất khi 

  • A. 
   Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.
  • B. 
   Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ. 
  • C. 
   Chiến tranh thế giới thứ nhất bước vào giai đoạn cuối. 
  • D. 
   Chiến tranh thế giới thứ nhất chưa bùng nổ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất từ 1897-1914 trong khi Chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra 1914 – 1918.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279833

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON