OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Liên minh công - nông là nhân tố chiến lược của cách mạng Việt Nam vì

  • A. 
   chịu ba tầng bóc lột, mâu thuẫn gay gắt với đế quốc, phong kiến.
  • B. 
   bị bần cùng hóa có tinh thần cách mạng triệt để. 
  • C. 
   bị bần cùng hóa, phá sản và có tinh thần yêu nước sâu sắc. 
  • D. 
   chịu bóc lột nặng nề, chiếm số lượng đông đảo, có tinh thần cách mạng to lớn 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Công nhân và nông dân đều là hai giai cấp chịu sự bóc lột nặng nề của đế quốc và phong kiến. Số lượng của giai cấp nông dân vốn đã động nên là lực lượng to lớn của cách mạng Công nhân và nông dân lại có mối quan hệ mật thiết với nhau. Hai giai cấp này dễ dàng tiếp thu tự tưởng vô sản nên có tinh thần cách mạng to lớn.

  =>Liên minh công-nông sẽ tạo nên sức mạnh hùng hậu, làm nòng cốt cho Mặt trận dân tộc thống nhất, là nhân tố có tính chiến lược cho cách mạng Việt Nam.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279848

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON