ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa quan trọng nhất của những thành tựu Việt Nam đạt được trong thời kì Đổi mới đất nước từ 1986 đến nay là gì? 

  • A. 
   Từng bước đưa đất nước quá độ lên chế độ XHCN khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn. 
  • B. 
   Nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. 
  • C. 
   Việt Nam trở thành quốc gia đang phát triển. 
  • D. 
   Củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kinh tế Việt Nam phát triển bỏ qua hình thái tư bản chủ nghĩa để tiến thẳng lên XHCN. Chính vì thế, Việt Nam thực hiện đổi mới từ NĂM 1986 chính là để từng bước đưa đất nước quá độ lên

  CNXH. Đồng thời với những thành tựu mà ta đạt được trong công cuộc đổi mới đến nay đã chứng minh đường lối đổi mới là đúng đắn, có những bước đi cĕn bản phù hợp với thời kì.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279863

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF