OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lực lượng chính trị có vai trò thế nào đối với thành công của Tổng khởi nghĩa tháng Tám NĂM 1945 ở nước ta?

  • A. 
   Lực lượng xung kích trong Tổng khởi nghĩa.
  • B. 
   Quyết định thắng lợi của Tổng khởi nghĩa. 
  • C. 
   Lực lượng nòng cốt trong Tổng khởi nghĩa.
  • D. 
   Hỗ trợ lực lượng vǜ trang giành chính quyền. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thắng lợi của Tổng khởi nghĩa tháng Tám NĂM 1945 là kết quả của sự kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vǜ trang. Trong đó, lực lượng vǜ trang giữ vai trò nòng cốt thì lực lượng giữ vai trò quyết định thắng lợi đó là tổng động viên sức mạnh của toàn thể lực lượng quần chúng chính trị.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279851

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON