ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bước vào đông xuân 1953-1954 âm mưu của Pháp – Mĩ là 

  • A. 
   giành thắng lợi quân sự quyết định nhằm “kết thúc chiến tranh trong danh dự”.
  • B. 
   giành quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ. 
  • C. 
   giành thắng lợi quân sự để tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. 
  • D. 
   giành thắng lợi để tranh thủ sự ủng hộ của thế giới trong chiến tranh Việt Nam. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bước vào đông xuân 1953-1954, Pháp được sự đồng ý của Mĩ đề ra kế hoạch Nava nhằm giành thắng lợi quân sự quyết định nhằm “kết thúc chiến tranh trong danh dự”.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279855

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF