OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm chung nhất về hành động xâm lược của thực dân Pháp trong hai lần đánh chiếm Hà Nội và các tỉnh Bắc Kì (1873 và 1882 – 1883) là 

  • A. 
   không tôn trọng những điều khoản đã kí với triều đình Huế.
  • B. 
   sử dụng sức mạnh quân sự ép triều đình đầu hàng. 
  • C. 
   gửi tối hậu thư và sau đó cho quân nổ súng xâm lược. 
  • D. 
    sử dụng các thủ đoạn chính trị, sau đó cho quân nổ súng xâm lược. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Điểm chung là sử dụng các thủ đoạn chính trị: trong lần 1 tấn công ra Hà Nội - Bắc Kì, Pháp viện cớ nhờ giải quyết “vụ Đuy-nuy”; lần 2 Pháp vu cáo triều đình Huế vi phạm Hiệp ước 1884 lấy cớ ra Bắc => sau đó nổ súng xâm lược.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279834

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON