OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  “Thống nhất đất nước vừa là nguyện vọng thiết tha của nhân dân cả nước, vừa là quy luật khách quan của sự phát triển cách mạng Việt Nam, của lịch sử dân tộc Việt Nam” là nhận định

  • A. 
   Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1/1959). 
  • B. 
   Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9/1975). 
  • C. 
   Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước (11/1975). 
  • D. 
   Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (7/1973). 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Nghị quyết của Đảng nêu rõ “Thống nhất đất nước vừa là nguyện vọng thiết tha của nhân dân cả nước, vừa là quy luật khách quan của sự phát triển cách mạng Việt Nam, của lịch sử dân tộc Việt Nam”.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279864

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF