OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Việc tổ chức bộ máy cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc nhằm mục đích cuối cùng là gì?

  • A. 
   Sáp nhập nước ta vào lãnh thổ của chúng. 
  • B. 
   Thành lập quốc gia mới thần phục phong kiến Trung Quốc. 
  • C. 
   Thành lập quốc gia riêng của người Hán. 
  • D. 
   Phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân Âu Lạc. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Việc tổ chức bộ máy cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc nhằm mục đích cuối cùng là sáp nhập nước ta vào lãnh thổ của chúng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279828

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON