ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thể chế quân chủ chuyên chế có nghĩa là

  • A. 
   vua là người đứng đầu, có quyền lực tối cao, trực tiếp điều hành và giải quyết mọi việctrọng đại của quốc gia. 
  • B. 
   vua và các tướng lƿnh quân sự cùng điều hành quản lí đất nước. 
  • C. 
   quyền lực tập trung trong tay một nhóm quý tộc cao cấp. 
  • D. 
    tầng lớp tăng lữ nắm vai trò quyết định trong các vấn đề chính trị và quân sự. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thể chế quân chủ chuyên chế có nghĩa có vua là người đứng đầu, có quyền lực tối cao, trực tiếp điều hành và giải quyết mọi việc trọng đại của quốc gia.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279827

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF