ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  “Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất nước, chứ không chịu làm nô lệ”. Câu vĕn này trích trong vĕn bản nào? 

  • A. 
   Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Trường Chinh.
  • B. 
   “Tuyên ngôn Độc lập”. 
  • C. 
   “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
  • D. 
   Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” của Ban Thường vụ Trung ương Đảng. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  “Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất nước, chứ không chịu làm nô lệ” là đoạn trích trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279858

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF