OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong thập niên 70 của thế kỉ XX xu thế chủ đạo trong quan hệ quốc tế là

  • A. 
   xu thế hòa hoãn Đông - Tây.        
  • B. 
   xu thế toàn cầu hóa. 
  • C. 
   xu thế đơn cực.    
  • D. 
   xu thế đa cực. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong thập niên 70 của thế kỉ XX, xuất phát từ những nguyên nhân chủ quan và khách quan, căng thẳng trong Chiến tranh lạnh dần được hòa dịu bởi xu thế hòa 20 A hoãn Đông - Tây với một loạt các hiệp ước hạn chế vǜ khí quân sự trong những NĂM đầu 70. Đặc biệt là sự kí hết Hiệp định Henxinki vào NĂM 1975 giữa 33 | nước ở châu Âu với Mỹ và Canada.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279844

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON