ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình đổi mới, Việt Nam có thể rút ra bài học gì từ công cuộc xây dựng đất nước của Ấn Độ và Trung Quốc?

  • A. 
   Đẩy mạnh cuộc “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp để xuất khẩu lúa gạo. 
  • B. 
   Đẩy mạnh cuộc “Cách mạng chất xám” để trở thành nước xuất khẩu phần mềm. 
  • C. 
   Ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật trong xây dựng đất nước. 
  • D. 
   Nâng cao trình độ dân trí cho nhân dân để khai thác hợp lí các nguồn tài nguyên. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Với công cuộc đổi mới, Việt Nam cần thấy được vai trò và ý nghĩa của việc áp dụng những thành tựu khoa học - kỹ thuật trong xây dựng phát triển đất nước.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279845

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF