ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong nội dung Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946, Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là

  • A. 
   một quốc gia độc lập.       
  • B. 
   một quốc gia độc lập, tự do. 
  • C. 
   một quốc gia tự trị.           
  • D. 
   một quốc gia tự do. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong nội dung Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946, Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia tự do (SGK).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279856

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF