ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hiến chương của Liên hợp quốc được thông qua tại Hội nghị nào?

  • A. 
   Hội nghị Ianta.        
  • B. 
   Hội nghị Pốtxđam.
  • C. 
   Hội nghị Pari.      
  • D. 
   Hội nghị Xan Phanxixcô. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Từ 25/4 đến 26/6/1945 một Hội nghị quốc tế lớn đã họp tại Xan Phranxixcô (Mĩ) để thông qua Hiến chương và thành lập tổ chức Liên hợp quốc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279837

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF