ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mục tiêu đấu tranh của Việt Nam Quốc dân đảng là 

  • A. 
   đánh đuổi thực dân Pháp, thiết lập dân quyền. đánh đuổi thực dân Pháp, xóa bỏ ngôi vua.
  • B. 
   đánh đuổi thực dân Pháp, xóa bỏ ngôi vua. 
  • C. 
   đánh đuổi thực dân Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền. 
  • D. 
    đánh đổ ngôi vua, đánh đuổi thực dân Pháp, lập nên nước Việt Nam độc lập. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Mục tiêu hoạt động của Việt Nam Quốc dân đảng trong thời kì cuối cùng là bất hợp tác với Chính phủ Pháp và triều đình nhà Nguyễn; cổ động bãi công, đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279503

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF