ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ NĂM 1954 đến NĂM 1970, Chính phủ XihanÚc ở Cam-pu-chia thực hiện đường lối 

  • A. 
   chỉ liên kết với các nước trong khu vực Đông Nam Á. 
  • B. 
   liên minh với các nước xã hội chủ nghĩa. 
  • C. 
    hòa bình, trung lập. 
  • D. 
   liên minh với các nước Đông Dương. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong giai đoạn 1954-1975 ở Việt Nam và Lào đang tập trung trong cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược thì Cam-pu-chia giai đoạn này với vai trò của XihanÚc thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, trung lập, không tham gia bất kì khối liên minh quân sự chính trị nào, tiếp nhận viện trợ từ mọi phía, không điều kiện.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279496

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF